Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-480/2010

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 15. octobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma