Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-523/2011

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2011. gada 10. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma