Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-7/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 23. augusts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma