Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-756/2010

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 12. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma