Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-870/2012

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2012. gada 12. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma