Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA - 890/2010

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 17. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma