Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-933/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 20. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma