Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-97/2014

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2014. gada 26. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma