Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA- 996/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 5. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma