Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-1/2011

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2011. gada 19. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma