Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-126/2017

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2017. gada 17. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma