Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-1482/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 8. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma