Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-1533/2014

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2014. gada 31. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma