Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-2081/2015

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2015. gada 15. aprīls

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma