Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC - 233

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 24. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma