Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-268/2007

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2007. gada 11. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma