Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-32/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 8. maijs

Fakti

Militāro apmācību laikā gāja bojā karavīrs. Izmeklēšanas komisija konstatēja, ka negadījumu galvenokārt bija izraisījušas kļūdas apmācību plānošanā.

Sūdzība

Pieteicēji – apmācībās mirušā karavīra radinieki no valsts pieprasīja morālā kaitējuma kompensāciju par viņa nāvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka tiesības uz adekvātu kompensāciju par materiālu vai morālu kaitējumu, kas radies personai sakarā ar valsts iestāžu pretlikumīgu lēmumu vai pretlikumīgu darbību rezultātā, ir noteiktas Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā. Šis likums arīdzan nosaka iespējamā morālā kaitējuma maksimālo robežu atsevisķās situācijās. Lai konkrētā gadījumā noteiktu izmaksājamās morālā kaitējuma kompensācijas apmēru, ir jāņem vērā visi lietas apstākļi, tai skaitā, prettiesiskās rīcības nopietnība un tās radīto seku smagums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma