Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-347/2011

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2011. gada 16. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma