Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-454/2012

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2012. gada 25. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma