Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-54/2006

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2006. gada 8. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma