Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-543/2017

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2017. gada 20. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma