Spriedums Nr. SKC-67/2007

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2007. gada 14. februāris

Fakti

Pieteicēja Č. kundze strādāja privātā uzņēmumā. Īsi pirms viņa aizgāja no darba uzņēmumā, viņa uzzināja, ka iepriekšējais darbinieks – vīrietis, kurš strādāja tajā pašā amatā, kurā viņa, saņēma lielāku atalgojumu nekā viņa. Pirmās instances tiesa un apelācijas instances tiesa nosprieda darba devēja labā, pamatojot to ar faktu, ka abas personas netika nodarbinātas vienā laikā.

Sūdzība

Č. kundze sūdzējās, ka diskriminācijas aizliegums, kas nostiprināts Darba likumā, ir ticis pārkāpts, jo viņa saņēma mazāku atalgojumu par to pašu pienākumu veikšanu, par ko vīrietis, kurš veica šos pašus pienākumus pirms viņas.

Tiesas secinājumi

Augstākā tiesa atsaucās uz Eiropas Kopienu tiesas judikatūru (īpaši lietu nr. 129/79), kurā tika norādīts, ka ES līgumi un Direktīva Nr. 75/117/EEC paredz vienlīdzīgu atlīdzību vīriešiem un sievietēm. Šīs normas jāiztulko tādejādi, ka atlīdzībai, kas tiek izmaksāta sievietei un vīrietim, jābūt vienlīdzīgai, ja viņi veic vienus un tos pašus pienākumus arī atšķirīgā laika periodā. Tā kā apelācijas instances tiesa to nebija ņēmusi vērā, lieta tika nosūtīta atpakaļ jaunai izskatīšanai.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023