Cilvēktiesību gids

Lieta

Stanev pret Bulgāriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 17. janvāris

Fakti

Pieteicēju Stanev kungu Bulgārijas tiesas atzina par daļēji rīcībnespējīgu, un viņu piespiedu kārtā ievietoja sociālās aprūpes iestādē vīriešiem ar garīgās veselības traucējumiem. Sociālās aprūpes iestādes telpas bija vecas un bez pieejas tekošam ūdenim, tualetēm iekštelpās un atbilstošas apkures. Sociālās aprūpes iestādes iemītnieki praktiski nesaņēma nekādu medicīnisko aprūpi. Viņi tāpat nesaņēma uzturā pienu, olas vai dārzeņus.

Sūdzība

Stanev kungs sūdzējās par dzīves apstākļiem sociālās aprūpes iestādē.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka valstij ir pienākums nodrošināt, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem, tiek turētas tādos apstākļos, kas ir savienojami ar cilvēka cieņu.

Pasākuma izpildes veids un metode nedrīkst pakļaut personu nekādām ciešanām, kas pārsniegtu to ciešanu līmeni, kas ir neizbēgams ikvienā brīvības atņemšanas gadījumā, un viņa veselībai un labsajūtai ir jātiek pienācīgi nodrošinātai.

Tiesa atzīmēja, ka, lai noteiktu, vai konkrēti apstāļi bijuši necilvēcīgi vai pazemojoši, ir jāņem vērā konkrēto apstākļu kopējā ietekme un ilgums.

Konkretajā lietā:

Tiesa sprieda, ka Stanev kungs tika pakļauts pazemojošai attieksmei, jo viņam bija jāuzturas sociālās aprūpes iestādē ilgu laiku (7 gadus), un šajā iestādē uzturs bija nepietiekams un sliktas kvalitātes, ēka tika neatbilstoši apsildīta, viņš varēja ieiet dušā tikai vienu reizi nedēļā, turklāt nehigieniskā un noplukušā vannas istabā, tualetes bija briesmīgā stāvoklī un piekļuve tām bija veselībai bīstama.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma