Cilvēktiesību gids

Lieta

Tali pret Igauniju

(Aizturēšana un apcietinājums - slikta izturēšanās)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 13. februāris

Fakti

Pieteicējs Tali kungs izcieta mūža ieslodzījumu. Viņš atteicās pakļauties cietuma ierēdņu pavēlēm. Lai pārvarētu viņa pretestību, pret viņu tika pielietots fizisks spēks, roku dzelži un piparu gāze. Pēc tam viņš tika piesiets pie gultas uz trīs stundām un četrdesmit minūtēm. Tā rezultātā viņam radās vairāki ievainojumi. Nacionālās tiesas secināja, ka spēka pielietošana bijusi likumīga, jo pieteicējs nebija klausījis cietuma ierēdņu pavēlēm un bija uzvedies agresīvi. Pieteicēja kompensācijas prasība tika noraidīta.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās par cietuma ierēdņu veiktu sliktu izturēšanos, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3.pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesai bija zināmas grūtības, ar kurām jāsastopas valstīm, cenšoties nodrošināt kārtību un disciplīnu soda izciešanas iestādēs. Pieteicēja raksturs un iepriekšējā uzvedība deva iemeslu cietuma ierēdņiem būt modriem, aizsargājot savu drošību un piemērojot tūlītējus pasākumus, kad pieteicējs pret viņiem izrādīja nepakļaušanos, draudus un agresiju. Tomēr Tiesa apstrīdēja piparu gāzes izmantošanas likumību. Tā uzsvēra, ka piparu gāze ir potenciāli bīstama viela un to nekad nedrīkst pielietot pret ieslodzītajiem tādās situācijās, kā šī, kad bija pieejami citi iedarbības mehānismi.

Tiesa arī atzīmēja, ka sasaistes gultu nedrīkst pielietot kā soda līdzekli. Tā paredzēta, lai novērstu personas pašas savainošanos vai nopietnu draudu radīšanu citiem cilvēkiem vai cietuma drošībai. Tiesa nebija pārliecināta, ka pieteicējs, kurš jau bija ieslodzīts vienvietīgā disciplinārajā kamerā, varēja savainot sevi vai citus. Ievērojot šo pasākumu kopējo efektu, Tiesa lēma, ka pieteicējs ticis pakļauts necilvēcīgai un pazemojošai attieksmei, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3.pantu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma