Cilvēktiesību gids

Lieta

Tammer pret Igauniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2001. gada 6. februāris

Fakti

Pieteicējs Tammer kungs, kurš bija žurnālists, publicēja interviju ar citu žurnālistu - R.kungu, kurš bija palīdzējis uzrakstīt L.kundzes – bijušā premjerministra S.kunga bijušās darbinieces - memuārus. L.kundze bija arī S.kunga bērna māte. Tajā laikā, kad dzima viņu bērns, S.kungs joprojām bija precējies ar citu sievieti. Bērna aprūpe tika uzticēta L.kundzes vecākiem. Vienā no jautājumiem Tammer kungs nosauca L.kundzi par "personu, kura izjaukusi citu cilvēku laulību" un par "nepiemērotu un bezrūpīgu māti, kas pamet savu bērnu". Pieteicēju tiesāja un par apvainojumu izteikšanu pret L.kundzi Igaunijas tiesas viņam piemēroja naudas sodu desmitkāršā dienas ienākumu apmērā. Visas viņa pārsūdzības tika noraidītas.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka Igaunijas tiesu lēmumi, ar kuriem viņš tika atzīts par vainīgu apvainojumu izteikšanā, pārkāpa viņa tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka starp Tammer kunga izteiksmes brīvību un nepieciešamību aizsargāt L.kundzes reputāciju ticis novilkts taisnīgs līdzvars. Attiecīgi Tammer kunga tiesības uz izteiksmes brīvību nav tikušas pārkāptas.

Pirmkārt, Tiesa atzīmēja, ka pieteicējam piemērotais naudas sods bija paredzēts likumā un tam bija mērķis - L.kundzes reputācijas un tiesību aizsardzība.

Attiecībā uz iejaukšanās nepieciešamību Tiesa secināja:

  • Apstrīdētie izteicieni attiecās uz L.kundzes privātās dzīves aspektiem, kurus viņa aprakstīja savos memuāros, kurus rakstīja privātā kārtā.
  • Lai arī viņa turpināja būt iesaistīta politiskajā partijā, apstrīdēto izteicienu izmantošana saistībā ar L.kundzes privāto dzīvi nekalpoja nekādai sabiedrības interesei.
  • Pieteicējs būtu varējis formulēt kritiku pret L.kundzes rīcību, neizmantojot tik aizvainojošus izteicienus.
  • Tādējādi nacionālās tiesas bija sniegušas pietiekamu pamatojumu, izsverot konfliktējošās tiesības un intereses.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma