Cilvēktiesību gids

Lieta

Tarariyeva pret Krieviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 14. decembris

Fakti

Pieteicējas Tarariyevas kundzes dēls tika notiesāts ar sešiem gadiem brīvības atņemšanas. Viņam diagnosticēja čūlu. Pēc vairākiem ārstēšanas posmiem viņš tika operēts civilajā slimnīcā. Laikā, kamēr viņš atradās slimnīcā, viņs bija saslēgts roku dzelžos un pieslēgts pie gultas. Vēlāk viņam diagnosticēja divpadsmitpirkstu zarnas plīsumu, divpadsmitpirkstu zarnas fistulu un peritonītu, un viņš tika nogādāts 120 km attālajā cietuma slimnīcā. Tur viņš tika operēts, taču pēc operācijas neizdzīvoja. Autopsija uzrādīja, ka nāves cēlonis bijis akūts asiņu zudums, kurš radies liela apjoma kuņģa zarnu trakta asiņošanas rezultātā. 

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka viņas dēls Tarariyev kungs nomira apcietinājumā neatbilstošas un sliktas medicīniskās aprūpes rezultātā un vainīgās personas nav identificētas un sauktas pie atbildības.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka valstij ir ne tikai jāatturas no “apzinātas”  dzīvības atņemšanas, bet tai ir arī jāveic nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu to cilvēku dzīves, kas atrodas tās jurisdikcijā. Tādējādi valstīm ir jāuzliek par pienākumu slimnīcām, neatkarīgi no tā, vai privātām vai publiskām, darīt visu nepieciešamo, lai glābtu pacientu dzīvības. Tāpat pastāv prasība izveidot neatkarīgu tiesu sistēmu, lai varētu noteikt pacientu, kuri atradušies mediķu, neatkarīgi, vai privātā vai publiskā sektora, aprūpē, nāves cēloni un vainīgos saukt pie atbildības.Attiecībā uz ieslodzītajiem Tiesa norādīja, ka valstij ir pienākums atbildēt par jebkuru traumu, kas notikusi ar ieslodzītajiem, jo īpaši, ja šim ieslodzītajam ir iestājusies nāve.

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Tarariyev kungam veiktā operācija bija neprofesionāla, tādēļ šuves plīsa. Lai arī viņam bija vajadzīga neatliekama ķirurģiska iejaukšanās, viņš tika nogādāts cietuma slimnīcā tādā stāvoklī, ka nevarēja vairs nemaz pakustēties. Cietuma slimnīcai netika arī uzrādīta dokumentācija par iepriekšējo operāciju un tai sekojošām komplikācijām. Tiesa tāpat secināja, ka cietuma slimnīca nebija pienācīgi aprīkota, lai varētu adekvāti rīkoties pacienta  liela asiņu zuduma gadījumā, kā tas bija ar Tarariyev kungu. Tā kā medicīniskā ekspertīze atklāja cēloņsakarību starp neatbilstošu ārstēšanu un Tarariyev kunga transportēšanu un viņa nāvi, Tiesa konstatēja Konvencijas 2.panta pārkapumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma