Cilvēktiesību gids

Lieta

Testa pret Horvātiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 12. jūlijs

Fakti

Pieteicēja Testa kundze cieta no hroniska C hepatīta. Kamēr viņa atradās ieslodzījumā, viņu ilgu laiku neizmeklēja hepatologs (viņas slimības speciālists).

Sūdzība

Testas kundze sūdzējās par slikto medicīnisko aprūpi, ko viņa saņēma ieslodzījuma laikā, kas tādā veidā pārkāpa viņas tiesības, ko garantē Konvencijas 3. pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka izņēmuma gadījumos, ja ieslodzītā veselības stāvoklis ir pilnībā neatbilstošs ieslodzījuma apstākļiem, 3. pants paredz, ka šī persona ir jāatbrīvo saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem. Pastāv trīs izsverami jautājumi, kuriem ir nozīme, lai izvērtētu, vai ieslodzītā veselības stāvoklis atbilst ieslodzījuma apstākļiem:

  • ieslodzītā medicīniskais stāvoklis
  • ieslodzījumā piedāvātās medicīniskās palīdzības un aprūpes atbilstība un
  • ieteikumi, kā saglabāt apcietinājuma piemērošanu, ņemot vērā pieteicējas veselības stāvokli

3. pants neparedz vispārēju pienākumu atbrīvot apcietinātos veselības stāvokļa dēļ, taču uzliek par pienākumu nodrošināt to personu, kurām atņemta brīvība, fizisko labklājību. Medicīniskā palīdzība, kas pieejama cietuma slimnīcās, var nebūt tādā pašā līmenī, kā medicīnas iestādēs pārējai sabiedrībai. Tomēr valstij jānodrošina, ka apcietināto veselība un labsajūta tiek atbilstoši garantēta, cita starpā, nodrošinot apcietinātajiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

Konkrētajā lietā Tiesa atzīmēja, ka Testas kundzei netika nodrošināta piemērota diagnostika un ārstēšana un viņai netika sniegta atbilstoša informācija, kas saistīta ar viņas slimību, tādējādi turot viņu neziņā par viņas veselību un liedzot viņai to jebkādā veidā kontrolēt. Tas varēja viņā radīt pastāvīgas bailes un satraukumu. Tiesa secināja, ka piemērotu medicīnisko pārbaužu trūkuma rezultātā, kas bija iemesls tam, ka Testas kundzes hroniskā hepatīta ietekme netika noteikta, viņai netika nodrošināta atbilstoša medicīniskā aprūpe. Šie fakti kopsakarā ar citiem nepieņemamiem apstākļiem ieslodzījuma vietā radīja apstākļus, kas bija necilvēcīgi un cilvēka cieņu pazemojoši.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma