Cilvēktiesību gids

Lieta

Timishev pret Krieviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 13. decembris

Fakti

Timishev kungs ir etniskais čečens, kurš pieteikuma iesniegšanas laikā dzīvoja Krievijas Federācijas Kabardas-Balkārijas Republikā kā piespiedu migrants. Reiz, kad viņš atgriezās no Čečenijas Republikas Kabardas-Balkārijas Republikā, viņam tika liegta iebraukšana tajā. Valdība paskaidroja, ka saskaņā ar mutiskām pavēlēm amatpersonām tām tika dots uzdevums neļaut individuālajām Čečenijas automašīnām  iebraukt Kabardas-Balkāru Republikā drošības apsvērumu dēļ.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņa tiesību uz pārvietošanās brīvību ierobežojums pret viņu tika vērsts diskriminējošā veidā, jo tā pamatā bija viņa etniskā izcelsme, un tādēļ tika pārkāpts Konvencijas 14. pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka 14. pants aizsargā indivīdus, kas atrodas līdzīgās situācijās, no jebkādas diskriminācijas savu tiesību, kas paredzētas citos Konvencijas pantos un protokolos, izmantošanā. Tiesa atzīmēja, ka atšķirīga izturēšanās pret personām relatīvi līdzīgās situācijās bez objektīva un pamatota iemesla veido diskrimināciju, un šī diskriminācijas forma, kas pamatojas uz personas faktisko vai par tādu uzskatīto etnisko izcelsmi, ir rasu diskriminācija, pret kuru valstīm jācīnās ar visiem līdzekļiem.

Tiesas ieskatā konkrētā lieta norādīja uz skaidri redzamu nevienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz tiesību uz pārvietošanās brīvību, pamatojoties uz personas etnisko izcelsmi. Pieteicējs netika ielaists Kabardas-Balkārijas Republikā, jo amatpersonas viņu uzskatīja par personu ar čečenu etnisko izcelsmi. Šāda attieksme netika izrādīta pret nevienu citu etnisko grupu. Tā kā valdība nevarēja uzrādīt nekādus iemeslus atšķirīgai attieksmei pret čečenu un ne-čečenu etniskās izcelsmes personām viņu tiesību uz pārvietošanās brīvību izmantošanā, Tiesa secināja, ka pieteicēja tiesības uz pārvietošanās brīvību tikušas ierobežotas vienīgi uz etniskās izcelsmes pamata, un šī atšķirība attieksmē radīja rasu diskrimināciju Konvencijas 14. panta izpratnē.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma