Cilvēktiesību gids

Lieta

Tolstoy Miloslavsky pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1995. gada 13. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Miloslavsky kungs bija vēsturnieks. Viņš uzrakstīja brošūru ar nosaukumu “Kara noziegumi un Vinčesteras koledžas uzraudzība”, kurā viņš apsūdzēja uzraugu, Lordu Aldingtonu kara noziegumos. Brošūra tika izplatīta skolas biedriem, Parlamentam, Lordu Palātai un presei. Lords Aldingtons iesūdzēja tiesā pieteicēju par apmelojumu, un pieteicējam piesprieda samaksāt kaitējuma kompensāciju £1 500 000 apmērā. Tiesa arī izdeva lēmumu, aizliedzot pieteicējam brošūrā ietverto vārdu publicēšanu vai publicēšanas pieļaušanu.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka piespriestais kaitējuma kompensācijas apmērs un lēmuma plašais tvērums bija nesamērīgs un tādējādi pārkāpa viņa tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka kaitējuma kompensācijas apmērs bija nesamērīgs un tādējādi pārkāpa pieteicēja tiesības uz izteiksmes brīvību. Tomēr attiecībā uz lēmumu netika konstatēts pārkāpums, jo pieteicējs bija publicējis nepatiesas ziņas, kas kaitēja Lorda Aldingtona reputācijai.

Tiesa konstatēja, ka kaitējuma kompensācija un lēmums bija pamatots ar likumu un to mērķis bija citu cilvēku tiesību un cieņas aizsardzība.

Lai konstatētu, vai kaitējuma kompensācija un lēmums bija nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, tiesa novērtēja lēmuma un piešķirtās kaitējuma kompensācijas apmēra samērīgumu:

  • Attiecībā uz lēmumu Tiesa secināja, ka tas bija loģiskas sekas tam, ka tika atzīts apmelojuma fakts.
  • Netika konstatēts nekas tāds, kas pārsniegtu nolūku atturēt pieteicēju atkārtot savus apgalvojumus pret Lordu Aldingtonu vai būtu citādā ziņā nesamērīgs.
  • Kaitējuma kompensācija tomēr bija nesamērīgi liela un pieteicēja lietas laikā Britu likumi neparedzēja atbilstošus un efektīvus aizsardzības pasākumus pret milzīgām kaitējuma kompensācijām.

 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma