Cilvēktiesību gids

Lieta

Toma Barbu pret Rumāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 30. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma