Trofimov pret Krieviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 4. decembris

Fakti

Pieteicējs Trafimov kungs tika tiesāts par narkotiku pārvadāšanu. Viņš vēlējās, lai konkrēts liecinieks - S.kungs tiktu izsaukts uz tiesu, taču tiesa atteica šim lūgumam. Tā vietā tika nolasīta S. kunga rakstiska liecība.

Sūdzība

Trafimov kungs sūdzējās, ka nacionālās tiesas ir nepareizi novērtējušas pierādījumu un nav nodrošinājušas S. kunga klātesamību tiesā, tādā veidā pārkāpjot Trafimov kunga tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka visiem pierādījumiem principā jābūt pārbaudāmiem atklātā tiesas sēdē apsūdzētā klātbūtnē ar mērķi ievērot sacīkstes principu. Šim likumam ir iespējami izņēmumi, tomēr vienmēr jānodrošina, ka apsūdzētajam tiek dota pilnvērtīga un atbilstoša iespēja apstrīdēt un pratināt apsūdzības aicinātu liecinieku vai nu laikā, kad viņš sniedz savu liecību, vai vēlāk. Tādēļ tiesai aktīvi jāmēģina nodrošināt, ka liecinieki piedalās tiesas sēdē. Tomēr, ja nav konstatējama nolaidība no varas iestāžu puses, fakts, ka nav iespējams nodrošināt liecinieka klātbūtni tiesas sēdē, pats par sevi nenozīmē, ka jāatsauc apsūdzība.

Aizstāvības tiesības tiek ierobežotas tādā apmērā, kas nav savienojams ar 6.pantu, ja apsūdzība tikusi celta tikai vai izšķirošā mērā uz liecinieku liecībām, kuru apsūdzētajam nav bijusi iespēja nopratināt izmeklēšanas vai tiesas procesā. Tiesa konkrētajā lietā konstatēja, ka pirmstiesas procesā sniegta S. kunga liecība bija ar izšķirošu nozīmi Trafimova kunga apsūdzībā, bet varas iestādes nedeva Trafimova kungam iespēju konfrontēt S. kungu nevienā procesa stadijā. Šī kļūda bija acīmredzama nolaidība no varas iestāžu puses. Tādējādi, Tiesa lēma, ka Trafimova kunga tiesības uz taisnīgu tiesu bijušas pārkāptas.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024