Cilvēktiesību gids

Lieta

Tysiąc pret Poliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 20. marts

Fakti

Pieteicēja Tysiac kundze cieta no nopietnas acu problēmas. Kad viņai iestājās grūtniecība, vairāki ārsti viņu brīdināja, ka viņas trešā grūtniecība apdraudēja pieteicējas veselību, jo pastāvēja dzemdes plīsuma un nopietns redzes pasliktināšanās risks. Tomēr ginekologs, kura atļauja viņai bija nepieciešama, lai izdarītu abortu, to neatļāva, jo viņš neuzskatīja, ka pastāv reāls risks pieteicējas veselībai. Pēc dzemdībām pieteicējas redze lielā mērā pasliktinājās, lai arī eksperta atzinums noliedza cēloņsakarību starp pieteicējas gandrīz zaudēto redzi un bērna dzemdēšanu. Tādēļ nacionālās iestādes nekonstatēja viņas tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumu.

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās par Konvencijas 8.panta pārkāpumu, jo viņas tiesības uz privāto dzīvi un fizisko un garīgo veselību bija pārkāptas, nenodrošinot viņai likumīgu medicīniska aborta veikšanu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka Polijas likums aizliedz abortu, paredzot tikai konkrētus izņēmumus, kā arī paredz kriminālatbildību ārstiem, kas pārkāpj šo likumu. Tomēr nepastāvēja precīzi noteikumi par to, kā novērtēt, vai konkrētajā gadījumā risks mātes vai bērna veselībai ir tik liels, ka aborta veikšana ir pieļaujama. Turklāt nebija izstrādāti noteikumi, kas piemērojami, ja mātei un ārstam vai vairākiem ārstiem ir atšķirīgi uzskati konkrētajā situācijā. Tiesa atzīmēja, ka "ja likumdevējs izlemj atļaut aborta veikšanu, tas nedrīkst noteikt juridisko regulējumu tādā veidā, kas ierobežos reālas iespējas to veikt." Tiesas ieskatā, lai šāda procedūra būtu likumīga, tai jāgarantē grūtniecei vismaz iespēja tikt uzklausītai klātienē un uz viņas viedokļa apspriešanu. Kompetentai iestādei arīdzan laikus jāsniedz rakstisks pamatojums par savu lēmumu.

Tā kā pieteicēja nevarēja apstrīdēt ārsta lēmumu, kas liedza viņai veikt abortu un nepastāvēja citas garantijas šajā sakarā, Tiesa sprieda, ka iestādes nebija izpildījušas savu pozitīvo pienākumu, lai nodrošinātu efektīvu pieteicējas tiesību uz privāto dzīvi aizsardzību. Tādējādi tika pārkāpts Konvencijas 8.pants."

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma