Cilvēktiesību gids

Lieta

Valašinas pret Lietuvu

(Aizturēšana un apcietinājums - ķermeņa pārmeklēšana)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2001. gada 24. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Valašinas kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu par šaujamieroču zādzību, glabāšanu un realizāciju. Pēc pieteicēja apgalvojumiem ieslodzījuma laikā viņš esot pārmeklēts un viņam likts izģērbties sieviešu kārtas cietuma ierēdnes priekšā. Vīriešu kārtas cietuma ierēdņi, viņu pārmeklējot, nav vilkuši cimdus, kad aizskāruši viņa dzimumorgānus. Pieteicējs bija spiests arī izpildīt pietupienus, lai būtu iespējams konstatēt, vai viņš nav paslēpis kaut ko savā anālajā atverē. Nekādi aizliegti priekšmeti netika atrasti. Viņš uzskatīja, ka pārmeklēšanas mērķis bija viņa izsmiešana sievietes priekšā.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās par to, ka veids, kādā pārmeklēšana veikta, pārkāpa necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizliegumu.

Tiesas secinājumi

Tiesa vairākkārt ir norādījusi, ka saskaņā ar Konvencijas 3.pantu valstij ir pienākums nodrošināt, ka persona tiek turēta apcietinājumā tādos apstākļos, kas ir savienojami ar cilvēka cieņu. Šī pasākuma izpildes veids un metode nedrīkst pakļaut cilvēku diskomfortam vai ciešanām, kas pārsniedz tās, kādas neizbēgami rodas, atrodoties apcietinājumā. Tiesa uzsvēra, ka, lai arī pārmeklēšanas metode, liekot pārmeklējamam izģērbties, var būt nepieciešama, lai nodrošinātu cietuma drošību, tā jāveic pienācīgā veidā. Tiesas ieskatā veids, kādā tika veikta pieteicēja pārmeklēšana, norādīja uz acīm redzamu necieņu pret pieteicēju un tā grāva viņa cilvēka cieņu. Tiesa sprieda, ka tas ir radījis pazemojošu apiešanos, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3.pantu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma