Cilvēktiesību gids

Lieta

Valašinas pret Lietuvu

(Ieslodzījuma vietas - ķermeņa pārmeklēšana)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2001. gada 24. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Valašinas kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Veicot aizliegto priekšmetu meklēšanu, viņam lika izģērbties sieviešu dzimuma cietuma amatpersonas klātbūtnē. Viņu izmeklēja vīriešu dzimuma amatpersona, kura aizskāra viņa ķermeni, tai skaitā sēkliniekus, un vēlāk arī viņa ēdienu, neuzvelkot cimdus.

Sūdzība

Valašinas kungs sūdzējās, ka viņa pārmeklēšana sasniedza pazemojošu apiešanos, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3. pantu. Viņš apgalvoja, ka pārmeklēšanas vienīgais iemesls bijis viņa pazemošana.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka vērtējot, vai apiešanās ir “pazemojoša”, 3. panta izpratnē, tā vērtē, vai šādas apiešanās mērķis bijis pazemot un noniecināt konkrēto personu un, vai tiktāl, cik nozīmīgas ir sekas, šāda apiešanās nelabvēlīgi ietekmējusi personību tādā veidā, kas nav savienojams ar 3. pantu. Tomēr šāda mērķa neesamība nevar automātiski izslēgt 3. panta pārkāpumu. Tiesa uzskatīja, ka pat tad, ja personas ķermeņa pārmeklēšana var būt nepieciešama gadījumos, kad jānodrošina drošība cietumā vai lai novērstu noziegumu un nekārtības, tai jānorisinās atbilstošā veidā.

Konkrētajā lietā Tiesa secināja, ka, liekot Valašinas kungam pilnībā izģērbties sievietes klātbūtnē, un pēc tam viņa seksuālo orgānu aiztikšana ar kailām rokām, norādīja uz acīm redzamu cieņas trūkumu pret viņu un grāva viņa personas cieņu. Tādēļ Tiesa sprieda, ka konkrētajā lietā Valašinas kunga ķermeņa pārmeklēšana sasniedza pazemojošu attieksmi, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3.pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma