Cilvēktiesību gids

Lieta

Valenzuela Contreras pret Spāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1998. gada 30. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma