Cilvēktiesību gids

Lieta

Valerian Dragomir pret Rumāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 16. septembris

Fakti

Pieteicējs Dragomir kungs atradās apcietinājumā policijas iecirknī. Viņš dalīja 16 kvadrātmetrus lielu kameru ar septiņām citām personām. Kamerā bija caurums grīdā, kas kalpoja, kā tualete, un duša, kuras nebija atdalītas no dzīvojamās telpas.

Sūdzība

Dragomir kungs sūdzējās par sliktiem higiēnas apstākļiem kamerā viņa aizturēšanas laikā, kas radīja spīdzināšanas, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka valstij jānodrošina, ka persona tiek turēta apstākļos, kas ir savienojami ar cilvēka godu un cieņu. Apcietinājums jārealizē tādējādi, ka, pirmkārt, persona netiek pakļauta ciešanām un stresam, kas pārsniedz pieļaujamo ciešanu līmeni, kas ir neizbēgams, kad persona tiek apcietināta, un, otrkārt, ka, ievērojot ieslodzījuma praktiskās prasības, viņa veselība un labklājība tiek pienācīgi nodrošināta. Novērtējot apcietinājuma apstākļus, Tiesai jāņem vērā šo apstākļu kopējā ietekme, kā arī pieteicēja īpašā situācija.

Tiesa konstatēja, ka pieteicējs tika turēts kamerā kopā ar septiņām citām personām, katram atvēlot 4 kvadrātmetrus personīgās telpas gandrīz trīs menešu garumā. Duša arī nebija pienācīgi atdalīta no dzīvojamās telpas. Tādējādi Tiesa secināja, ka visi apstākļi kopumā, pieteicējam atrodoties apcietinājumā, radīja viņā trauksmi, kas pārsniedza neizbēgamo ciešanu līmeni, ar kādu jāsamierinās apcietinājumā. Tiesa secināja, ka šādas ciešanas sasniedza pazemojošas attieksmes slieksni un pārkāpa viņa tiesības, kas nostiprinātas 3. pantā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma