Cilvēktiesību gids

Lieta

Von Hannover pret Vāciju (Nr. 2)

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 7. februāris

Fakti

Nacionālās tiesas atteica noteikt aizliegumu publicēt Monako valdošā prinča ģimenes privātu fotogrāfiju, kas uzņemta bez viņu piekrišanas viņu brīvdienu laikā. Fotogrāfija tika publicēta kopā ar rakstu par prinča slikto veselību. Tiesas uzskatīja, ka jautājums par valdošā prinča veselību bija vispārējas intereses temats.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās par to, ka Vācijas tiesu atteikums pieņemt pagaidu noregulējumu, lai aizliegtu fotogrāfijas publicēšanu, pārkāpa viņu tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa secināja, ka Vācijas tiesas ir veikušas taisnīga līdzsvara analīzi starp laikrakstu izteiksmes brīvību un pieteicēju tiesībām uz privāto dzīvi, ko garantē Konvencijas 8.pants. Tika atzīts, ka atteikums noteikt pagaidu noregulējumu ierobežo tiesības uz pieteicēju privāto dzīvi. Tomēr tiesa secināja, ka:
  • Pieteicēji jāuztver kā publiskas figūras, kuras nevar cerēt uz tik lielu privātumu kā citas personas.
  • Valdošā prinča veselība bija sabiedrībai svarīga interese kā notikums mūsdienu sabiedrībā, un tādējādi tika pieņemts, ka fotogrāfijas, ņemot vērā raksta kontekstu, vismaz kaut kādā mērā kalpoja sabiedrības vispārīgo interešu diskusijai.
  • Fakts, ka fotogrāfijas tika uzņemtas bez pieteicēju zināšanas, automātiski nenozīmēja, ka tās uzņemtas slepeni vai pretlikumīgi apstākļos, kas ir nelabvēlīgi pieteicējiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma