Cilvēktiesību gids

Lieta

Wallova un Walla pret Čehiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 26. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma