Weber un Saravia pret Vāciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 29. jūnijs

Fakti

Pirmā pieteicēja, Weber kundze, bija vācu ārštata žurnāliste. Otrā pieteicēja, Saravia kundze, bija Urugvajas valstspiederīgā, kas pieņēma un novirzīja telefona ziņojumus pirmajai pieteicējai. Pieteicējas iesniedza Vācijas konstitucionālajā tiesā konstitucionālo sūdzību, apgalvojot, ka Vācijas likums, kas atļāva Vācijas valsts izlūkošanas dienestam ievākt informāciju, noklausoties telekomunikācijas ar mērķi identificēt un novērst nopietnus draudus, kas vērsti pret Vācijas Federālo Republiku, pārkāpa viņu tiesības uz telekomunikāciju noslēpumu un pašnoteikšanos informācijas jomā.

Sūdzība

Pieteicējas sūdzējās, ka apstrīdamā likuma atsevišķi noteikumi, tā, kā tos interpretēja Konstitucionālā tiesa, pārkāpa tiesības uz cieņu pret viņu privāto dzīvi un korespondenci.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka iejaukšanās, proti, tādu likumu spēkā esamība, kas pieļāva komunikāciju slepenas uzraudzības sistēmu, bija nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, samērīgi, un tādēļ attaisnojami. Tādējādi netika atzīts pieteicēju tiesību pārkāpums.

Tiesa secināja, ka:

  • Attiecīgais likums saturēja visas nepieciešamās prasības, lai secinātu, ka iejaukšanās notiek saskaņā ar likumu un kalpo leģitīmam mērķim, proti, nacionālajai drošībai.
  • Datus bija tiesības izmantot tikai tiem mērķiem, kam tie tika vākti.
  • Pasākumi bija spēkā diezgan īsu laika periodu.
  • Iespējas sniegt datus citai valsts institūcijai bija ierobežotas.
  • Likums paredzēja personas datu dzēšanu, tiklīdz tie vairs nebija vajadzīgi, lai sasniegtu leģitīmo mērķi.
  • Likums paredzēja neatkarīgu kontroli pār veikto uzraudzību.
  • Indivīdi bija jāinformē, ka viņu telekomunikācijās notikusi iejaukšanās, tiklīdz paziņošanu varēja veikt, neapdraudot uzraudzības mērķi.
  • Eksistēja pietiekamas un efektīvas garantijas pret amatpersonu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, proti, pastāvēja administratīva procedūra, kas izveidota ar nolūku, lai sarunu noklausīšanās līdzekļi netiktu piemēroti bez atbilstoša izvērtējuma veikšanas.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 10/06/2024