Cilvēktiesību gids

Lieta

X pret Somiju

(Piespiedu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē - aizturēšanas tiesiskums)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 3. jūlijs

Fakti

Pieteicēja tika aizturēta saistībā ar pret viņu ierosināto kriminālprocesu. Tiesa lēma par pieteicējas ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē, kur ārsts secināja, ka viņa cieta no paranoīdiem traucējumiem, un viņas stāvoklis atbilda kritērijiem, pēc kuriem persona ir piespiedu kārtā ievietojama aprūpes iestādē. Nacionālās Tiesu medicīnas iestādes tiesu psihiatrijas valde nozīmēja pieteicējas piespiedu ārstēšanu. Viņu izlaida no slimnīcas tikai gadu vēlāk. Pieteicēja nacionālajās iestādēs bez sekmēm centās apstrīdēt savu ievietošanu aprūpes iestādē un piespiedu ārstēšanu.

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka viņas tiesības uz brīvību ir tikušas pārkāptas, jo viņa ir tikusi pretlikumīgi ievietota garīgās veselības aprūpes iestādē, kaut arī viņai nebija nepieciešama piespiedu ārstēšana.

Tiesas secinājumi

Tiesa, pirmkārt, atzīmēja, ka lai piespiedu ievietošana aprūpes iestādē nebūtu pretlikumīga, tā jāveic, ievērojot nacionālos tiesību aktus. Proti, šādas ievietošanas pamatiem un atbilstošai procedūrai jābūt noteiktai ar likumu. Turklāt nacionāliem tiesību aktiem jāatbilst Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas prasībām.

Otrkārt, Tiesa atzīmēja, ka piespiedu ievietošana aprūpes iestādē nedrīkst būt patvaļīga. Lai arī nepastāv vispārīgas definīcijas par to, ko nozīmē patvaļīgs, tomēr ir attīstījušies principi, kas ļauj novērtēt patvaļību. Tie ir šādi:

Neskatoties uz nacionālā likuma burta ievērošanu, nav pieļaujama negodprātība vai krāpšanās no iestāžu puses.

  • Gan lēmumam par aizturēšanu, gan aizturēšanas izpildei patiesi jāatbilst ierobežojumu mērķiem, kurus pieļauj Konvencija.
  • Papildus jāpastāv kādai saiknei starp brīvības atņemšanas pamatojumu un brīvības atņemšanas vietu un uzturēšanās nosacījumiem.
  • Jābūt nešaubīgi redzamam, ka persona nav garīgi vesela, proti, komptentai iestādei ir jākonstatē garīga rakstura traucējumi, pamatojoties uz objektīviem medicīniskiem pierādījumiem.
  • Garīgiem traucējumiem jābūt tāda veida vai pakāpes, kas paredz obligātu personas ievietošanu aprūpes iestādē.
  • Šādas ievietošanas turpināšanai jābūt atkarīgai no konkrēto traucējumu pastāvīguma.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma