Cilvēktiesību gids

Lieta

X pret Turciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 9. oktobris

Fakti

Pieteicējs X.kungs bija homoseksuāls. Viņam kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem. Sākotnēji viņš tika ievietots vienā kamerā ar vairākiem heteroseksuāliem apcietinātajiem. Viņš lūdza cietuma administrāciju viņu pārvietot uz kameru, kuru viņš dalītu ar homoseksuāliem kameras biedriem, jo pašreizējie kameras biedri viņu iebiedēja un terorizēja. Viņu nekavējoties ievietoja vieninieka kamerā, kas bija maza un netīra. Viņam bija liegti jebkādi kontakti ar citiem apcietinātajiem un viņš nevarēja piedalīties jebkādās sabiedriskās aktivitātēs.

Sūdzība

Pamatojoties uz Konvencijas 14.pantu saistībā ar 3.pantu, pieteicējs sūdzējās, ka viņš ticis diskriminēts savas seksuālās orientācijas dēļ. Viņš apgalvoja, ka seksuālās orientācijas dēļ viņu ievietoja mazā vieninieka kamerā bez iespējām kontaktēties ar citiem apcietinātajiem un bez iespējām nodarboties ar fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka cietuma administrācijas bažas par to, ka pieteicējs bija pakļauts riskam tikt aizskartam, ja viņš atradīsies standarta kamerā, nebija nepamatotas, tomēr tās nebija pietiekamas, lai attaisnotu pieteicēja pilnīgu izolāciju no citiem apcietinātajiem. Pieteicējs nelūdza ievietošanu vieninieka kamerā - viņš skaidri lūdza vienlīdzību ar citiem apcietinātajiem, lai arī varētu izmantot fiziskās aktivitātes iespējas svaigā gaisā, kā arī citas sabiedriskās aktivitātes, vienlaikus būdams pasargāts no fiziskas iespaidošanas. Tiesas ieskatā cietuma administrācija nebija veikusi pienācīgu riska izvērtējumu pieteicēja drošībai. Tādējādi Tiesu nepārliecināja tas, ka nepieciešamība veikt drošības pasākumus, lai aizsargātu pieteicēja drošību bija galvenais iemesls viņa pilnīgai izolācijai no cietuma dzīves. Galvenais iemesls šiem pasākumiem bija viņa homoseksualitāte. Rezultātā Tiesa sprieda, ka pieteicējs bija cietis no diskriminācijas, pamatojoties uz viņa seksuālo orientāciju, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 14.pantu saistībā ar 3.pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma