Cilvēktiesību gids

Lieta

Z. pret Somiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1997. gada 25. februāris

Fakti

Pieteicējas Z. kundzes vīrs bija izdarījis izvarošanu un tika apsūdzēts par slepkavības mēģinājumu, jo viņš bija inficēts ar AIDS. Viņas vīra tiesvedības laikā Z. kundzes ārstiem tika pieprasīts sniegt pierādījumus par to, vai arī viņa bija AIDS pārnēsātāja, un tika ievākti dokumenti par viņas veselības stāvokli. Pierādījumi tika iekļauti lietas materiālos, kuriem tika noteikta konfidencialitāte 10 gadus. Procesa beigās Z. kundzes vīrs tika atzīts par vainīgu. Fakts, ka Z. kundze bija inficēta ar AIDS, kā arī viņas pilns vārds tika atklāts spriedumā un vairākos rakstos.

Sūdzība

Z. kundze sūdzējās, ka viņas tiesības uz privāto dzīvi bija pārkāptas tādēļ, ka tikuši nopratināti viņas ārsti un savākti viņas medicīnas dati; viņas medicīniskajai informācijai konfidencialitāte noteikta tikai 10 gadus; un spriedumā ierakstīts viņas pilnais vārds, kas vēlāk tika atklāts žurnālistiem.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka veselības datu konfidencialitātes ievērošana ir būtisks princips. Tas attiecas ne tikai uz nepieciešamību cienīt pacienta privātumu, bet arī saglabāt pacienta konfidencialitāti mediķa profesijā un veselības pakalpojumos kopumā. Jo īpaši tas attiecas uz ļoti intīmo un sensitīvo informācijas, kas saistīta ar personas AIDS statusu, raksturu.

Tiesa uzsvēra, ka visas darbības, par kurām pieteicēja sūdzējās, bija veiktas saskaņā ar Somijas likumu un bija ar mērķi aizsargāt citu tiesības.

Tiesa secināja, ka pieteicējas medicīnas datu savākšana bija nepieciešama viņas vīra tiesvedībā, lai atklātu, kad viņa uzzināja par savu AIDS infekciju un vai viņas vīrs varēja zināt par savu slimību pirms izvarošanas. Šajā saistībā netika atklāts Z. kundzes tiesību uz privāto dzīvi pārkāpums, jo datu savākšana bija pamatoti samērīga.

Tomēr nepastāvēja pietiekami iemesli, lai neievērotu pieteicējas interesi, lai viņas medicīniskie dati būtu konfidenciāli ilgāku laika periodu. Tādējādi fakta, ka Z. kundze slimoja ar AIDS, atklāšana bez viņas piekrišanas jau pēc 10 gadiem tika atzīta par pieteicējas tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumu.

Tāpat nepastāvēja (pietiekami) iemesli, lai Z. kundzes pilns vārds tiktu minēts spriedumos. Tādējādi tiesa secināja, ka ir pārkāptas pieteicējas tiesības uz privāto dzīvi arī šajā aspektā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma