Zarzycki pret Poliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 12. marts

Fakti

Pieteicējs Zarzycki kungs tika aizturēts kā aizdomās turamais kriminālprocesā. Agrāk negadījumā viņš bija zaudējis abus apakšdelmus un viņam bija piešķirta 1. grupas invaliditāte. Viņam tika piedāvāts pilnībā apmaksāt mehānisko rokas protēžu iegādes izmaksas, tomēr viņš uzstāja, ka viņš pieņems tikai bio-mehāniskās (kinētiskās) protēzes. Tā kā tās bija ievērojami dārgākas, viņam tika piedāvāta tikai daļēja to izmaksu kompensācija

Sūdzība

Zarzycki kungs sūdzējās, ka labošanas iestādes ir pārkāpušas Konvencijas 3. pantu, jo nav viņam nodrošinājušas nepieciešamās delnu protēzes.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka, ja iestādes lemj par personu ar invaliditāti ievietošanu brīvības atņemšanas iestādē, tām jāizrāda īpašas rūpes, nodrošinot tādus apstākļus, kas atbilst viņa īpašajām vajadzībām, kas saistītas ar viņa invaliditāti.

Konkrētajā lietā Tiesa atzina par pozitīvu, ka iestādes aktīvi bija meklējušas un bez kavēšanās piedāvājušas Zarzycki kungam situācijas risinājumu. Tā atzīmēja, ka Zarzycki kungam tika piedāvāts segt pamattipa protēžu izmaksas, kā ikvienai citai personai, kas to būtu vēlējusies. Turklāt iestādes bija sniegušas pieteicējam regulāru un atbilstošu aprūpi, kuru pieprasīja viņa īpašās vajadzības. Tādēļ Tiesa sprieda, ka, lai arī ieslodzītais ar amputētiem apakšdelmiem ir neaizsargātāks pret grūtībām ieslodzījuma vietā, konkrētajā lietā attieksme pret Zarzycki kungu nesasniedza smaguma slieksni, kas nepieciešams, lai tiktu konstatēta pazemojoša attieksme pretēji Konvencijas 3. pantā garantētajām tiesībām.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 18/11/2023