Jūsu fiziskā brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām. Nevienam nav tiesību ierobežot jūsu fizisko brīvību bez pamatota iemesla. Valsts iestādēm ir atļauts jūs aizturēt, kad ierodaties Latvijā, lai lūgtu patvērumu. Tomēr, tā kā aizturēšana ir ļoti smags jūsu brīvības ierobežojums, aizturēšana patvēruma kontekstā ir atļauta tikai īpašās situācijās un likumā noteiktajā kārtībā. Šīs aizturēšanas pamatojums ir skaidrots Patvēruma likumā.

Turklāt, atrodoties apcietinājumā, pret jums jāizturas humāni. Proti, jums ir jānodrošina uzturēšanās atbilstošos apstākļos un jāaizsargā no visa veida ļaunprātīgas izmantošanas.

Aizturēšana & Cilvēktiesības

Lai gan aizturēšanu atļauj cilvēktiesības, tā ir jāizpilda likumīgi un tā nedrīkst būt patvaļīga. Tas nozīmē, ka jūsu aizturēšanas pamatojumam ir jābūt noteiktam likumā, iestādēm ir jāievēro skaidri noteikta kārtība un jāizturas pret jums humāni. Aizturēšanas procesā var tikt skartas tādas cilvēktiesības kā tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un spīdzināšanas aizliegums, tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiks skaidrots, kā jūs var aizturēt un kādi ir aizturēšanas iemesli, pamattiesības, kas jums ir aizturēšanas laikā, kur jūs uzturēsities un kā pret jums jāizturas. Tajā arī skaidrots, kā varat sūdzēties par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu aizturēšanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma