Aizturēšana imigrācijas un patvēruma kontekstā

Noteiktos gadījumos jūs var aizturēt, lai novērstu jūsu iekļūšanu vai uzturēšanos valstī bez likumīga pamata. Tomēr jūsu aizturēšanai ir jānotiek tiesiski un ievērojot jūsu cilvēktiesības.

Fiziskā brīvība pieder pie vissvarīgākajām cilvēktiesībām. Nevienam nav tiesību ierobežot jūsu fizisko brīvību bez nopietna iemesla. Dažos gadījumos valsts iestādēm šāds iemesls ir, proti, tās drīkst jūs aizturēt, lai jūs neiekļūtu un neuzturētos valstī bez likumīga pamata. 

Jūs varat tikt aizturēts divos šādos gadījumos: 

  • Jūs esat patvēruma meklētājs. Šajā gadījumā jūsu aizturēšanas pamati ir izskaidroti Patvēruma likumā.
  • Jūs esat citas valsts pilsonis un jums nav likumīga pamata (vīza, uzturēšanās atļauja utt.) uzturēties Latvijā. Šajā gadījumā jūsu aizturēšanas pamati ir izskaidroti Imigrācijas likumā.

Aizturēšana un cilvēktiesības

Cilvēktiesības neliedz jūs aizturēt, bet aizturēšanai ir jānotiek likumīgi un tā nedrīkst būt patvaļīga. Tas nozīmē, ka jūsu aizturēšanas pamatam jābūt paredzētam likumā, iestādēm precīzi jāievēro noteiktā kārtība un pret jums jāizturas cilvēcīgi. Aizturēšanas procesā var tikt aizskartas, piemēram, jūsu tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai spīdzināšanas aizliegums un tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo Gidu

Šī sadaļa skaidros, kādos gadījumos jūs var aizturēt, kāda ir aizturēšanas kārtība, kā pret jums jāizturas un kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas dažādās situācijās aizturēšanas procesa ietvaros. 

piezīme Šajā sadaļā varēsiet atrast padomu tikai tādā gadījumā, ja esat aizturēts, valstī atrodoties bez likumīga pamata vai meklējot patvērumu. Šeit netiks skaidrots, ar kādiem nosacījumiem varat lūgt atļauju iebraukt un uzturēties Latvijā vai kā pieprasīt patvērumu.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Resursi

Atjaunots 25/07/2023