Apcietinājums nozīmē jūsu paturēšanu izmeklēšanas cietumā izmeklēšanas un/vai iztiesāšanas laikā.  Par jūsu paturēšanu apcietinājumā jālemj izmeklēšanas tiesnesim. Ja jūs aiztur laikā, kad lietas izskatīšana tiesā jau ir uzsākta, lēmumu par jūsu apcietināšanu pieņem tā pati tiesa, kas izskata jūsu lietu. 

Jūs var apcietināt, ja izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa uzskata, ka tam ir pamatots iemesls. Apcietinājuma pamatiem jābūt skaidri paredzētiem likumā. Latvijā tie ir paredzēti Kriminālprocesa likumā

Apcietinājuma laikā jums ir liegta brīvība  un jūs varat justies īpaši bezpalīdzīgs un viegli  ievainojams. Apcietinājums tiek uzskatīts par visbargāko pirmstiesas procesā piemērojamo drošības līdzekli. Tādēļ lēmums par personas apcietināšanu nevar tikt pieņemts vieglprātīgi. Kā novērtēt, vai tas pieņemts uz likumīga pamata un tiesiskā procedūrā? 

Par šo Gidu

Šis Gids skaidros, kāpēc un kā jums var piemērot apcietinājumu, kādas ir jūsu pamattiesības apcietinājuma laikā, kur jūs turēs, kā pret jums jāizturas un kā jānotiek jūsu atbrīvošanai. Tas arī skaidros, kā jūs varat sūdzēties par dažādiem ar jūsu apcietinājumu saistītiem aspektiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma