Aizturēšana un apcietinājums

Persona, kas tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, var tikt aizturēta un apcietināta. Taču aizturēšanai un apcietināšanai jānotiek tiesiski un ievērojot cilvēktiesības.

Personu var aizturēt saistībā ar aizdomām par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Latvijā aizturēšanas un apcietināšanas pamati ir noteikti Kriminālprocesa likumā. Policija var jūs aizturēt uz laiku līdz 48 stundām. Pēc tam jūs ir vai nu jāatbrīvo, vai jāapcietina uz tiesneša īpaša lēmuma pamata. 

Aizturēšana, apcietinājums un cilvēktiesības

Cilvēktiesības aizsargā personas brīvību un drošību. Tādēļ pretlikumīga un patvaļīga aizturēšana un apcietināšana ir aizliegta. Tas nozīmē, ka policija var jūs aizturēt un apcietināt tikai uz likumīga pamata, ievērojot skaidri noteiktu procedūru, un policijas darbinieki nedrīkst pret jums izturēties necienīgi. Aizturēšanas un apcietināšanas laikā var tikt skartas tādas cilvēktiesības kā tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas aizliegums un tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo Gidu

Šis Gids skaidros, kādos gadījumos jūs varat tikt  aizturēts un apcietināts, kāda procedūra šajos gadījumos jāievēro, kā pret jums jāizturas un kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas.

Resursi

Atjaunots 25/07/2023