Iztiesāšana saprātīgā termiņā

Cilvēktiesības paredz, ka jūsu lieta jāiztiesā saprātīgā termiņā vai, citādi, jūs jāatbrīvo. Latvijā tas, cik ilgi jūs var turēt apcietinājumā, ir noteikts Kriminālprocesa likumā. Jūsu apcietinājuma ilgums nedrīkst pārsniegt likumā precīzi noteikto termiņu.

Izņēmumi

Maksimālo termiņu  izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa var pagarināt tikai dažos gadījumos. Šāda pagarinājuma iemeslus un maksimālo termiņu arī skaidri nosaka Kriminālprocesa likums.

Pamatots lēmums

Katru reizi, kad izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa nolemj pagarināt jūsu apcietinājuma termiņu, lēmumā jābūt sīki paskaidrotam un pamatotam, kādēļ tieši jūsu gadījumā joprojām ir nepieciešams apcietinājums. Ja lēmumā nav sniegts detalizēts un uz konkrētiem lietas apstākļiem balstīts pamatojums, var būt pārkāptas jūsu tiesības.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūsu apcietinājums ir pagarināts, neievērojot likumā noteiktos termiņus, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma