Izmeklēšanas darbības

Apcietinājums jums var tikt piemērots, ja esat aizdomās turamais vai apsūdzētais krimināllietā. Iespējams, ka policijai vai prokuratūrai jūsu apcietinājuma laikā  ir jāveic kādas jūsu lietas sagatavošanai nepieciešamas izmeklēšanas darbības. Piemēram, jūs varat tikt pratināts vai aicināts piedalīties konfrontācijas vai objekta vai personas atpazīšanas procedūrā. Vairāk par izmeklēšanas darbībām kriminālprocesā lasiet Kriminālprocesa likumā.

Izmeklēšana un piespiedu metodes

Ir ļoti svarīgi zināt, ka šo izmeklēšanas darbību laikā tajās iesaistīto iestāžu darbinieki nedrīkst pret jums  izturēties necilvēcīgi vai pazemojoši, vai, vēl jo vairāk, jūs spīdzināt. Tas nozīmē, ka viņi nedrīkst, piemēram, jūs sist vai jums draudēt ar spēka pielietošanu, lai piespiestu jūs atzīties.  Tomēr viņi var jūs piespiest ievērot jūsu pienākumus saskaņā ar likumu. Piemēram, jums ir jāļauj ekspertam  noņemt pārbaudēm nepieciešamos paraugus, piemēram, DNS paraugus. Ja jūs nesadarbojaties, iestāžu darbinieki var iegūt šos paraugus piespiedu kārtā. Tomēr ir svarīgi zināt, ka viņi nedrīkst pielietot lielāku spēku, kā nepieciešams šo paraugu iegūšanai. 

Ķermeņa pārmeklēšana

Dažreiz jūsu apcietinājuma laikā var būt nepieciešama jūsu ķermeņa pārmeklēšana, un tādēļ tā ir atļauta ar likumu. Tomēr to var darīt tikai tā paša dzimuma persona kā jūs. Ķermeņa pārmeklēšana nevar tikt veikta nolūkā jūs pazemot. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums

Slikta izturēšanās pret apcietināto var tikt kvalificēta kā necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās vai spīdzināšanas aizlieguma pārkāpums. Tomēr tas, ka jūs jūtaties pazemots, vēl nenozīmē, ka pret jums izturas necilvēcīgi vai pazemojoši. Jūs varat justies pazemots gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka esat apcietināts un apzināties savu bezpalīdzību. Protams, šādā stāvoklī jūs esat sevišķi viegli ievainojams.

Cilvēktiesību pārkāpums var tikt konstatēts vienīgi tādā gadījumā, ja slikta izturēšanās sasniegusi minimālo smaguma līmeni. Lai novērtētu, vai izturēšanās pret jums ir bijusi necilvēcīga vai pazemojoša, jāņem vērā tādi faktori kā attiecīgo darbību ilgums, fiziskās un garīgās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Slikta izturēšanās var tikt uzskatīta par spīdzināšanu vienīgi tad, ja attiecīgās darbības bijušas īpaši nopietnas un nežēlīgas un izraisījušas ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Ja policija pret apcietināto pielietojusi nevajadzīgu vai pārmērīgu spēku un tā rezultātā iestājusies apcietinātā nāve, ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par tiesībām uz dzīvību

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma