Kā pret jums jāizturas apcietinājuma laikā?

Kaut arī esat apcietināts, apsardze un citi izmeklēšanas cietuma darbinieki nedrīkst pret jums izturēties necilvēcīgi vai pazemojoši. Viņi nedrīkst pret jums pielietot nevajadzīgu vai pārmērīgu fizisku spēku vai citādā ziņā pret jums izturēties slikti. Jums ir tiesības uz cilvēcīgiem apstākļiem vietā, kur tiekat turēts, uz medicīnisko palīdzību, ja tā jums nepieciešama, kā arī tiesības sazināties ar ārpasauli. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrots, kā pret jums jāizturas, kādiem apstākļiem jums jābūt nodrošinātiem un kādos gadījumos šo noteikumu neievērošana var tikt uzskatīta par cilvēktiesību pārkāpumu. 

Atjaunots 22/03/2016